Management

Organisaties hebben regelmatig te maken met grote juridische producten die zo complex zijn dat ze echt gemanaged moeten worden. Zeker bij overheidsinstellingen komt dit regelmatig voor. Te denken valt bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen overheden waarbij afspraken in een convenant of overeenkomst vastgelegd moeten worden.

Vaak zijn er dan meerdere overeenkomsten nodig die onderling met elkaar samenhangen. Ook bij complexe subsidietenders is er sprake van meerdere juridische producten die allemaal op elkaar afgestemd moeten worden (het maken van de regeling, het beoordelingstraject, vaak in meerdere fasen, de beschikkingen, de bezwaar- en beroepschriftenprocedures.)

Met het stap voor stap begeleiden van zo’n proces en met de juridische aansturing en bewaking ervaring heb ik uitgebreide ervaring. Omdat ik naast mijn rechtenstudie ook bestuurskunde heb gestudeerd, beschik ik ook over de juiste opleiding om juridische projecten te managen.

Praktijkvoorbeelden

  • zeer- complexe- subsidietenders
  • audits
  • privatiseringen
  • ontwikkeling systeem van kwaliteitszorg en control
  • publiek- publieke en publiek-private samenwerkingen
  • wetgevingstrajecten
  • implementatietraject nieuwe wetgeving

Twitterfeed

Something went wrong with the twitter.