Advies

Vanzelfsprekend kunt u ook een beroep op mij doen voor eenmalige adviezen of  voor doorlopende advisering in één bepaald project.  Ik adviseer op bedrijfsjuridisch en aanbestedingsrechtelijk gebied, over subsidies, in zaken van juridische control, compliance en kwaliteitszorg en in algemeen bestuursrechtelijke zaken.

Ik doe dat snel, met kwaliteit en op een manier dat u direct met het advies aan de slag kan. Ik denk constructief met u mee en probeer altijd meerdere oplossingen te bedenken die praktisch zijn en waarbij de voor- en nadelen duidelijk in kaart zijn gebracht.

Specialismen

  • aanbestedingsrecht;
  • bedrijfsjuridisch (contracten, aansprakelijkheidstellingen, schades etc);
  • subsidies en algemeen bestuursrecht;
  • control, compliance en kwaliteitszorg.

Twitterfeed

Bij verdeling schaarse publieke rechten kan geen voorrang worden gegeven aan organisaties die iets al eerder hebben… https://t.co/iGLhgQKRjs
h J R
Terugverdientijd van noodzakelijke investeringen van belang bij vaststellen passende beperkte duur van een beleidsm… https://t.co/x2KJnAJDXk
h J R
Nieuwe handreiking sociale criteria in openbare aanbestedingen https://t.co/ZiOqDBnhOe
h J R